Beleggen in obligaties

De koersen van de AEX worden vaak besproken in het financiële nieuws. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over dalende of stijgende koersen van bedrijven zoals Heineken, Philips of Unilever. En naar aanleiding van deze nieuwsberichten gaan mensen vervolgens beleggen in deze bedrijven die genoteerd staan aan de AEX. Het beleggen op de AEX wordt door beleggers dus veel gedaan. Er is ook online veel te vinden over hoe u kunt beleggen in de AEX. Echter wat niet zo vaak wordt besproken is het beleggen in obligaties. Dit artikel gaat daarom kort in op wat obligaties zijn en hoe u kunt beleggen in obligaties.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn schuldenpapieren oftewel schuldenbewijzen voor een lening. Een obligatie wordt vaak uitgegeven door de overheid, een instelling of een onderneming. Ze doen dit omdat ze geld nodig hebben voor lange termijn investeringen of er moet op de korte termijn schulden afgelost worden. Daarom vragen ze beleggers om te beleggen in obligaties, dit wil zeggen dat er geld wordt uitgeleend aan bijvoorbeeld de overheid. Een obligatie is dus niet anders dan een lening en obligaties kunnen worden verhandeld op de effectenbeurs.

Hoe kunt u beleggen in obligaties?

Als een individu besluit om te beleggen in obligaties, dan betekent dit dat er geld wordt uitgeleend aan een overheid, instelling of onderneming. Diegene die geld uitleent is dan de obligatiehouder en voor het uitlenen van het geld ontvangt de obligatiehouder een vergoeding in de vorm van een vaste rente. Obligaties kunnen dus worden verhandeld en dit gebeurt, zoals al eerder is genoemd, op de effectenbeurs. Als u wilt beleggen in obligaties, dan moet u dus naar een bank of beleggingsfonds gaan en aangeven dat u geld wilt uitlenen.

beleggen in obligaties

Hoe werkt het beleggen in obligaties?

Als u gaat beleggen in obligaties is het belangrijk dat u eerst over basiskennis beschikt over hoe u moet beleggen. Om over deze kennis te beschikken, kunt u een cursus beleggen volgen. Als u deze cursus heeft doorlopen, dan pas is verstandig om over te gaan op het beleggen in obligaties.

Het merendeel van de obligaties worden verhandeld tussen pensioenfondsen, centrale banken, beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Particulieren bezitten slechts 10 % van de obligatiemarkt, u kunt als particulier dus gewoon beleggen in obligaties. Om te illustreren hoe het beleggen in obligaties werkt, wordt dit geïllustreerd met een kort voorbeeld.

Jan Klaassen leent geld uit aan Bedrijf ABC in de vorm van een obligatie. Jan leent dus geld uit aan bedrijf ABC en hij doet dit omdat er een vaste rente tegenover staat die op jaarlijkse basis wordt uitgekeerd. Bedrijf ABC heeft geld nodig voor een grote verbouwing van het bedrijf en besluit om de obligatie uit te geven zodat het geld kan investeren in het bedrijf. Op deze manier heeft het bedrijf beschikking over geld en kan het bedrijf verbouwd worden. Als u wilt gaan beleggen in obligaties dan loopt u het risico dat u het uitgeleende geld nooit terugkrijgt. Als u op safe wilt spelen, ga dan beleggen in staatsobligaties. De kans is namelijk veel kleiner dat een staat failliet gaat dan dat een bedrijf failliet gaat. Echter u moet er wel van bewust zijn hoe kleiner het risico is dat u loopt, u minder rente u ontvangt. In het geval van staatsbons ontvangt u dus minder rente omdat u minder risico loopt.

Conclusie

Een obligatie is een lening dat wordt uitgegeven door een staat of bedrijf om geld te verkrijgen op de korte of lange termijn. Diegene die het geld uitleent is de obligatiehouder en deze ontvangt voor het uitlenen van het geld een vaste rente. De partij die het geleende geld aanneemt, vaak een bedrijf of staat, betaalt de obligatiehouder een vergoeding in de vorm van rente. Als u wilt beleggen in obligaties, oftewel leningen verstrekken aan andere partijen dan kunt dit doen op de effectenmarkt.