Pijler 1: Een woning aanschaffen

Een vastgoedinvestering begint bij het selecteren van de juiste woning binnen het juiste (prijs)segment. Juist staat voor betaalbaar. En meer bepaald betaalbaar voor een zo groot mogelijke groep van eerste kopers en investeerders. Dat is belangrijk want een latere verkoop is des te succesvoller bij een juiste aankoop.

 

Style & Concept heeft meer dan 20 jaar ervaring in het selecteren van de juiste panden.

Style & Concept mikt doelbewust op de markt van de oudere ééngezinswoningen (2 tot 4 slaapkamers). Deze woningen zijn over het algemeen centraal gelegen in stads- of gemeentekernen en bevinden zich in de buurt van scholen, winkels en openbaar vervoer. Bij de aanschaf zorgt Style & Concept voor de afbraak en verwijdering van de bestaande verouderde structuur; waar nodig worden plafonds, wanden, sanitair, riolering, vloerbekleding, keuken, badkamer, elektrische leidingen en de verwarmingsinstallatie verwijderd om een volledige renovatie mogelijk te maken.

 

 

 

Pijler 2: Volledige renovatie conform de geldende wettelijke voorschriften

Na de aankoop van het pand laat u als eigenaar het pand een complete make-over ondergaan.

De verwijderde bestaande structuur wordt volledig vervangen, zowel structureel (elektriciteit, riolering, vloeren, leidingen, ramen, isolatie, verwarming,…) als wat betreft de afwerking (nieuwe badkamer, nieuwe keuken,…) De woning wordt opgeleverd, geschilderd én gepoetst conform de Vlaamse Wooncode.

Een conformiteitsattest wordt afgeleverd.

 

 

 

Pijler 3: Huurzekerheid

Een goede vastgoedinvestering impliceert niet enkel een volledig afgewerkt en gezond pand. Uw investering moet natuurlijk ook huuropbrengsten genereren. 

Als structurele partner van de overheid biedt Style & Concept de geselecteerde panden aan de plaatselijke overheid aan. Deze heeft al vóór de aankoop haar intentie om het gerenoveerde pand te huren schriftelijk bevestigd. De plaatselijke overheid treedt op als hoofdhuurder en draagt zo de contractuele verantwoordelijkheid voor de betaling van de huur en voor het goed beheer van het pand.

 

De huurovereenkomst wordt opgemaakt voor een periode van negen jaar, het huurbedrag alsook de indexering ervan wordt vastgelegd. Als eigenaar hoeft u dus gedurende de volledige looptijd van uw investering niet de last te dragen van het zoeken naar huurders of van het deugdelijk beheer van uw pand.

 

Pijler 4: Financiële en fiscale stimuli

Een goed gelegen woning, volledig gerenoveerd conform de Vlaamse Wooncode, gecombineerd met een huurzekerheid gedurende negen jaar, dit is al heel wat!

 

Daarnaast kan uw investering nog een belangrijke boost krijgen wanneer u daarenboven geniet van de verschillende premies en belastingverminderingen eigen aan dit type vastgoedinvestering. Deze voordelen lopen doorgaans op tot maximaal € 20.000 per woning.

 

 

 

Pijler 5: Hefboom, de kracht van maatwerk

Huurinkomsten gecombineerd met premies en belastingverminderingen zorgen voor een positieve cashflowstroom. Dit biedt een enorme opportuniteit: de hefboom. Dankzij de contractueel gebetonneerde positieve cashflow kunt u uw hefboom vergroten met de mogelijkheid van een exponentiële rendementstoename.

 

 

 

Pijler 6: Een verkoopbaar product

Als investeerder mikt u op een investeringsperiode van negen jaar. Deze loopt samen met de contractuele verhuurperiode alsook met enkele fiscale stimuli.

 

Voor een vastgoedinvestering is dit een korte duurtijd, hetgeen op zich al opportuniteiten biedt. Daarnaast herleidt u met een korte investeringsperiode ook drastisch uw risico op grote kosten. Uw pand werd bij aanvang immers gerenoveerd.

 

Niet minder belangrijk is de betaalbaarheid van de woning voor de toekomstige koper. 

Style & Concept spendeert zeer veel tijd aan het intensief selecteren van woningen.

Style & Concept focust op ligging, kwaliteit en betaalbaarheid van de woning. Dit moet uw als latere verkoper een brede waaier aan mogelijkheden geven, gaande van verkoop als starterswoning tot beleggingspand.